Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions About Orthopedics and Traumatology


What's the cause of heel spur and how can it be treated?

January 17th, 2021

There are many causes of the heel pain, but heel spur (epin calcanei-plantar fasciitis) is the most commonly encountered pathology among the others. This problem makes a sense as if there is a needle penetration or a sharp piece of stone is irritating the heel while standing. What is heel ... read more


What is ingrowing nail?

January 17th, 2021

Ingrowing nail is a problem that mainly occurs in big toe. There are various causes of ingrowing nail; wearing narrow box shoes, cutting the nail too deep resulting in infection and erroneous nail cutting style are some of those causes. However, nail ingrowing may occur without having any factors reported ... read more


Do uncontrolled sport and obesity cause knee joint arthritis?

January 17th, 2021

Pain due to knee joint arthritis initially begins with activities like climbing stairs or after long walking. The progression of the disease cause more pain with less activities even during resting or night time sleeping. Knee locking, swelling and giving way begin to be the associated problems to the pain. ... read more


Who needs hip joint replacement?

January 17th, 2021

Arthroplasty is, replacement of the joint surfaces with artificial materials in cases where extensive cartilage loss is present in the joint. The motion will occur through the artificial replacement thus the pain that occurs due to cartilage loss will disappear and the limited joint motion will return almost to its ... read more


What is fibromyalgia and what are the symptoms?

January 17th, 2021

Fibromyalgia is a a wide spread muscle problem that causes pain and spasm in various parts of the body. There are 13-14 trigger points in the body where activation in one of these points may cause spreading of the spasm and pain to other trigger points. The back and the ... read more


What is the cause of knee cap pain and how is the treatment?

January 17th, 2021

There are many causes of knee joint pain. Meniscus tear, ligament injuries and cartilage problems are among them. "Chondromalacia patella" is the most common cause of pain around the knee joint. The knee has 2 joints. One is the main weight bearing tibia-femoral joint, the other is the patello-femoral ... read more


How is the treatment of elbow region pain?

January 17th, 2021

The most common causes of the elbow region pain are the medial epicondylitis (tennis elbow) and medial epicondylitis (golf elbow). The injury mechanism and the complaints of the tennis and golf elbow are the same except their locations. The tennis elbow causes pain on the outer side, whereas the golf ... read more


What is the management of flat-foot in children?

January 17th, 2021

Çocuklarda içe basarak yani ‘oraklayarak’ yürüme, aileleri oldukça endişelendiren ve çevredekilerin de dikkatini çeken bir yürüme şeklidir. Oldukça sık karşılaşılan bu durum özellikle 2 yaş sonrasında belirgin olarak fark edilir. Bu yürüme şeklinde ayak ve ... read more


The treatment of wrist fractures in children?

January 17th, 2021

Okulların kapanmasıyla birlikte, çocukların ev dışı aktivitelerindeki artış beraberinde bazı yaralanmaları getirebilmektedir. Özellikle kaykay, bisiklet gibi düşme riski taşıyan faaliyetlerin artışıyla birlikte, yaz aylarında çocuklarda el bilek çevresi yaralanmalarında ciddi artışlar olmaktadır. Çocukla... read more


What are the common causes of back pain?

January 17th, 2021

Günlük yaşantıdaki hareketsizliğin etkisiyle ve ofis ortamında geçirilen sürelerin uzamasıyla bel ağrısında artış görülmektedir. Genç nüfusun bilgisayar ve cep telefonu meşguliyetinin artmasıyla da uzun süreli sakıncalı pozisyonda kalmaları sonucunda bel ağrısı şikayetinin görül... read more


What is the treatment of foot callosities?

January 17th, 2021

Ayakta nasır oluşumu son derece sık görülen ağrılı ve can sıkıcı bir problemdir. Ayakta nasır oluşumunun temel nedeni, olmaması gereken yerde fazla basınç oluşumudur. Bunun da en sık nedeni ayakkabı vurmasıdır fakat her nasır ayakkabı vurmasından... read more


What is patella dislocation and how is its treatment?

January 10th, 2021

Patella dislocation is either traumatic or spontaneous. In the traumatic one, the medial patello-femoral ligament is usually torn due to sudden rotation of the knee or due to a direct trauma. In the spontaneous dislocation, there is an anatomic variation which causes sliding of the patella easier. The increased Q ... read more


Are meniscus tears occur only in professionals?

December 31st, 2020

Menisküs yırtığının çok büyük oranda sporcularda özellikle de profesyonel sporcularda olduğu yaygın bilinen bir yanlıştır. Bunda en büyük sebep profesyonel sporcularda oluşan menisküs yırtığı tipi problemlerin medyada ve sosyal ortamlarda fazla... read more


What is carpal tunnel syndrome and its treatment?

December 27th, 2020

Karpal Tünel Sendromu (KTS), ele giden 3 sinirden en büyük olan median sinirin el bilek seviyesinde sıkışmasıdır. Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha fazla görülür. Özellikle ofis ortamında uzun süreli bilgisayar başında çalışma veya ev işle... read more


Aşil tendon yaralanması nasıl tedavi edilir?

December 27th, 2020

Aşil tendonu, vücudun en güçlü kas kompleksi olan gastrosoleus’u topuk kemiğine bağlayan tendondur. Temel görevi vücudu parmak ucunda yükseltmek ve yürüme-koşma sırasında vücudun öne doğru ivmelenmesini sağlamaktır. Aşil tendonu oldukça dirençli olması... read more


Parmak çıtlatmak zararlı mı?

December 26th, 2020

Parmak çıtlatma sırasında dar olan parmak eklemi içerisinde bulunan eklem sıvısındaki küçük miktarda hava kabarcıkları birleşir. Çıtlatma sırasında ekleme ani basınç uygulanmasıyla bu birleşmiş olan kabarcıklar kapalı bir alan olan parmak kapsülü içeri... read more


What is Morton Neuroma and its treatment?

December 1st, 2020

Morton Neuroma is compression of the digital nerves of the toes. It is most common between the 3.-4. and 4.-5. toes. One of the most common cause of Morton Neuroma is wearing narrow box shoes with high heels. Compression of the nerve causes thickening of the nerve sheath with time. ... read more


Is it possible to prevent and treat osteoporosis?

December 1st, 2020

Bazı metabolik kemik hastalıklarında da görülse de, osteoporoz en sık menopoz sonrasında kadınlarda rastlanılan bir problemdir. Menopoz sonrasında kadınlarda östrojen hormonunun ciddi derecede azalmasıyla kemik dokuya kalsiyum girişi azalır ve bunun sonucunda kemik mineral yoğunluğunda azalma meyda... read more


The cause of tip-toe walking in children and its treatment modalities

December 1st, 2020

Tip toe walking is common in the beginning of walking and effects approximately 5-12 % of children. This walking pattern can be considered normal till to age 2 years unless there is an underlying neurological pathology. However, professional help can be required if it persists. In 90% of the cases, there is no ... read more